• Kodus ja koolis on rahulik ja elurõõmus keskkond
  Lapsevanemad ja õpetajad väljendavad siirast huvi iga lapse isiksuse suhtes, märkavad tema seisundit ja tuju
  Organiseerige lapse elu kodus ja koolis nii, et ta koguks positiivse kogemuse rõõmsaid tundeid
  Oma käitumisega näidake eeskuju, suhtuge viisakalt igasse lapsesse
  Õppimise protsessis arvestage eakohaste eripärasustega ja laste huvidega
  Looge tingimused selleks, et laps oskaks luua positiivseid suhteid eakaaslastega ja tal tekiks usaldus täiskasvanute suhtes
  Õpetage lapsi looma seoseid käitumise, sündmuste, tuju ja inimeste enesetunde vahel
  Enam kasutage kiitmist ja toetust, kui laitmist ja keelamist
  Looge tingimused kodu ja kooli koostööks.
Read More
 • Kodus ja koolis on rahulik ja elurõõmus keskkond
  Lapsevanemad ja õpetajad väljendavad siirast huvi iga lapse isiksuse suhtes, märkavad tema seisundit ja tuju
  Organiseerige lapse elu kodus ja koolis nii, et ta koguks positiivse kogemuse rõõmsaid tundeid
  Oma käitumisega näidake eeskuju, suhtuge viisakalt igasse lapsesse
  Õppimise protsessis arvestage eakohaste eripärasustega ja laste huvidega
  Looge tingimused selleks, et laps oskaks luua positiivseid suhteid eakaaslastega ja tal tekiks usaldus täiskasvanute suhtes
  Õpetage lapsi looma seoseid käitumise, sündmuste, tuju ja inimeste enesetunde vahel
  Enam kasutage kiitmist ja toetust, kui laitmist ja keelamist
  Looge tingimused kodu ja kooli koostööks.