Riidaja Põhikooli direktorile                                                              “…..”….…………20..…..

 

AVALDUS

Palun võtta minu laps …………………………………………………………………………………………………...

Riidaja Põhikooli ……. klassi  20……/ 20……..õppeaastal ja väljastada õpilaspilet.

Õpilase isikukood …………………………………………………………………………………………………...

Kodakondsus …………………………………………………………………………………………………...

Elukoht (sissekirjutuse järgi – vald või linn, alevik või küla, kortermaja puhul tänav või maja nr ja korteri nr, talu puhul talu nimi) …………………………………………………………………………………………………...

Elukoht (tegelik, lisada sel juhul, kui ei ühti sissekirjutusega)

Postiaadress (postiindeks) ………………………………………………………………………

Kodune keel …………………………………………………………………………………………………...

Eelnev  kool …………………………………………………………………………………………………...

Varem õpitud võõrkeel (A)……………………………………(B)……………………………..

Ema (hooldaja, eestkostja) nimi, isikukood

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon, e-mail ………………………………………………………………………………….

Isa (hooldaja, eestkostja) nimi, isikukood

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon, e-mail ………………………………………………………………………………….

Lapsevanema (eestkostja, hooldaja) allkiri ……………………………………………………..

 

 

 

Read More

 

                                                                                                                  

                                                                                                    

 

Riidaja Põhikooli direktorile                                                              “…..”….…………20..…..

 

AVALDUS

Palun võtta minu laps …………………………………………………………………………………………………...

Riidaja Põhikooli ……. klassi  20……/ 20……..õppeaastal ja väljastada õpilaspilet.

Õpilase isikukood …………………………………………………………………………………………………...

Kodakondsus …………………………………………………………………………………………………...

Elukoht (sissekirjutuse järgi – vald või linn, alevik või küla, kortermaja puhul tänav või maja nr ja korteri nr, talu puhul talu nimi) …………………………………………………………………………………………………...

Elukoht (tegelik, lisada sel juhul, kui ei ühti sissekirjutusega)

Postiaadress (postiindeks) ………………………………………………………………………

Kodune keel …………………………………………………………………………………………………...

Eelnev  kool …………………………………………………………………………………………………...

Varem õpitud võõrkeel (A)……………………………………(B)……………………………..

Ema (hooldaja, eestkostja) nimi, isikukood

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon, e-mail ………………………………………………………………………………….

Isa (hooldaja, eestkostja) nimi, isikukood

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon, e-mail ………………………………………………………………………………….

Lapsevanema (eestkostja, hooldaja) allkiri ……………………………………………………..