ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSE KAVANDAMINE TÖÖPLAANIS 2020/21 ÕA

Kavandatud õppenõukogu tegevus

Ülesanded

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Vastutav isik

1. Valib oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri

2. I õppeveerandi õpitulemuste analüüs

 

            23. okt 2020

 

õppenõukogu

esimees

1. Otsuste täitmisest

2. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi

3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

4. Õpilaste klassikursust kordama jätmine

5. Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul

 

9. juuni 2021

 

õppenõukogu

esimees

1. Otsuste täitmisest

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

11. juuni 2021

õppenõukogu

esimees

1.Otsuste täitmisest

2. Täiendava õppetöö lõpetamine

3. Kooli õppe- ja  kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

4. Kooli üldtööplaani kinnitamine

31. august 2021

õppenõukogu

esimees

 

Read More

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSE KAVANDAMINE TÖÖPLAANIS 2020/21 ÕA

Kavandatud õppenõukogu tegevus

Ülesanded

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Vastutav isik

1. Valib oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri

2. I õppeveerandi õpitulemuste analüüs

 

            23. okt 2020

 

õppenõukogu

esimees

1. Otsuste täitmisest

2. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi

3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

4. Õpilaste klassikursust kordama jätmine

5. Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul

 

9. juuni 2021

 

õppenõukogu

esimees

1. Otsuste täitmisest

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

11. juuni 2021

õppenõukogu

esimees

1.Otsuste täitmisest

2. Täiendava õppetöö lõpetamine

3. Kooli õppe- ja  kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

4. Kooli üldtööplaani kinnitamine

31. august 2021

õppenõukogu

esimees