ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSE KAVANDAMINE TÖÖPLAANIS 2018/19 ÕA

Kavandatud õppenõukogu tegevus

Ülesanded

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Vastutav isik

1. Valib oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri

2. Sobivate õppe- ja kasvatustingimuste rakendamise analüüs

 

oktoober 2018

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise

2. Otsustab õpilaste kiituskirjaga tunnustamise

 

juuni 2019

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise

2. Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel

juuni 2019

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab täiendavale õppetööle jäänud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise

2. Arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks

3. Kinnitab kooli üldtööplaani

august 2019

õppenõukogu

esimees

 

Read More

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSE KAVANDAMINE TÖÖPLAANIS 2018/19 ÕA

Kavandatud õppenõukogu tegevus

Ülesanded

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Vastutav isik

1. Valib oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri

2. Sobivate õppe- ja kasvatustingimuste rakendamise analüüs

 

oktoober 2018

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise

2. Otsustab õpilaste kiituskirjaga tunnustamise

 

juuni 2019

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise

2. Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel

juuni 2019

õppenõukogu

esimees

1. Otsustab täiendavale õppetööle jäänud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise

2. Arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks

3. Kinnitab kooli üldtööplaani

august 2019

õppenõukogu

esimees