2009. aasta suvel toimus Riidaja Põhikooli rekonstrueerimine. Töödega alustati 18. mail ja lõpetati augusti lõpus. Maja soojustati, paigaldati uus soojavarustussüsteem ning renoveeriti katlamaja. Sooja annab täisautomaatne õliküttel katel. Paigaldati ventilatsioonisüsteem ning automaatne tulekahjusignalisatsioon, vahetati elektrijuhtmestik. Uue näo ja sisustuse sai kooli söökla. Klassid sisustati uue koolimööbliga. Autoparklasse paigaldati kiviparkett. Töö maksumus oli 6,2 miljonit krooni, millest 85% tuli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt ning 15% Põdrala valla omaosalusest.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti tuleviku heaks

Read More

2009. aasta suvel toimus Riidaja Põhikooli rekonstrueerimine. Töödega alustati 18. mail ja lõpetati augusti lõpus. Maja soojustati, paigaldati uus soojavarustussüsteem ning renoveeriti katlamaja. Sooja annab täisautomaatne õliküttel katel. Paigaldati ventilatsioonisüsteem ning automaatne tulekahjusignalisatsioon, vahetati elektrijuhtmestik. Uue näo ja sisustuse sai kooli söökla. Klassid sisustati uue koolimööbliga. Autoparklasse paigaldati kiviparkett. Töö maksumus oli 6,2 miljonit krooni, millest 85% tuli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt ning 15% Põdrala valla omaosalusest.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti tuleviku heaks