Riidaja Põhikooli direktorile

 

AVALDUS RIIDAJA PÕHIKOOLI  ESIMESSE  KLASSI ASTUMISEKS

 

Palun minu laps vastu võtta (eesnimi ja perekonnanimi trükitähtedega)

 

........................................................................................................................................................

 

Tõrva valla Riidaja Põhikooli 1. klassi õpilaseks alates 01.09.20……. a ja väljastada õpilaspilet.

 

Õpilase andmed:

 

isikukood ...........................................................................................................................................

 

rahvus ………………………………………………………………………………………………

 

kodune keel ………………………………………………………………………………………...

 

sünnikoht (sünnitunnistuse järgi) …………………………………………………………………..

 

kodune aadress (tegelik elukoht)  .....................................................................................................

 

aadress, kuhu laps on sisse kirjutatud   .............................................................................................

 

kodune telefon  ..................................................................................................................................

 

elukoha kaugus Riidajast (km) ……………………………………………………………….........

 

bussipeatus (kodupeatus) …………………………………………………………………………..

 

EMA  ees- ja perekonnanimi, isikukood ..........................................................................................

 

kontaktandmed (telefon, e-post) …………………………………………………………………...

 

ISA  ees- ja perekonnanimi, isikukood .............................................................................................

 

kontaktandmed (telefon, e-post) ...........................................................................................................................................................

 

 

Kinnitan andmete õigsust

 

......................................................

lapsevanema allkiri

 

.......................................

kuupaev

 

Read More

 

                                                                                                                  

                                                                                                    

 

Riidaja Põhikooli direktorile

 

AVALDUS RIIDAJA PÕHIKOOLI  ESIMESSE  KLASSI ASTUMISEKS

 

Palun minu laps vastu võtta (eesnimi ja perekonnanimi trükitähtedega)

 

........................................................................................................................................................

 

Tõrva valla Riidaja Põhikooli 1. klassi õpilaseks alates 01.09.20……. a ja väljastada õpilaspilet.

 

Õpilase andmed:

 

isikukood ...........................................................................................................................................

 

rahvus ………………………………………………………………………………………………

 

kodune keel ………………………………………………………………………………………...

 

sünnikoht (sünnitunnistuse järgi) …………………………………………………………………..

 

kodune aadress (tegelik elukoht)  .....................................................................................................

 

aadress, kuhu laps on sisse kirjutatud   .............................................................................................

 

kodune telefon  ..................................................................................................................................

 

elukoha kaugus Riidajast (km) ……………………………………………………………….........

 

bussipeatus (kodupeatus) …………………………………………………………………………..

 

EMA  ees- ja perekonnanimi, isikukood ..........................................................................................

 

kontaktandmed (telefon, e-post) …………………………………………………………………...

 

ISA  ees- ja perekonnanimi, isikukood .............................................................................................

 

kontaktandmed (telefon, e-post) ...........................................................................................................................................................

 

 

Kinnitan andmete õigsust

 

......................................................

lapsevanema allkiri

 

.......................................

kuupaev