2017/2018 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Eesti keel
  5. Matem Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1. Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Kunstiõp
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Loodusõp
  5. Matem Matem
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Matem
  5. Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
N 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Matem
  3. Eesti keel Eesti keel Inimeseõp
  4. Kunstiõp Kunstiõp Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Matem
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4. Kunstiõp Kunstiõp Tööõp
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  2. Loodusõp Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Loodusõp Saksa keel
  4. Eesti keel Inimeseõp Inimeseõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     
  7.     
       
T 1. Loodusõp Arvutiõp Ajalugu
  2.Kunstiõp Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Inglise keel Matem Matem
  5. Arvutiõp Keh k Keh k
  6.  Inglise keel Arvutiõp
  7.     
       
K 1. Matem Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ühiskonnaõp
  4. Matem Inglise keel Inglise keel
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.  Matem Matem
  7.  Kunstiõp Kunstiõp
       
N 1. Eesti keel - -
  2. Matem Eesti keel Eesti keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Ajalugu Ajalugu
  7.   Saksa keel
       
R 1. Matem Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Saksa keel Saksa keel Eesti keel
  5. Bioloogia Bioloogia Inglise keel
  6. Arvutiõp Inimeseõp Saksa keel
  7. Inimeseõp Arvutiõp  
       
T 1. Matem Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  4. Keh k Keh k Keh k
  5. Saksa keel Saksa keel Ajalugu
   6.  Matem Bioloogia
   7.    Saksa keel
       
K 1. Matem Füüsika Füüsika
  2. Geograafia Geograafia Kirjandus
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Matem Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6. Keh k T Keh k T Keh k T
   7. Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Keh k P
  2. Inglise keel Inglise keel  Ajalugu
  3. Matem Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Matem Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Matem
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Matem
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.     
 
Read More

2017/2018 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Eesti keel
  5. Matem Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1. Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Kunstiõp
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Loodusõp
  5. Matem Matem
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Matem
  5. Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
N 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Matem
  3. Eesti keel Eesti keel Inimeseõp
  4. Kunstiõp Kunstiõp Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Matem
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4. Kunstiõp Kunstiõp Tööõp
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  2. Loodusõp Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Loodusõp Saksa keel
  4. Eesti keel Inimeseõp Inimeseõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     
  7.     
       
T 1. Loodusõp Arvutiõp Ajalugu
  2.Kunstiõp Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Inglise keel Matem Matem
  5. Arvutiõp Keh k Keh k
  6.  Inglise keel Arvutiõp
  7.     
       
K 1. Matem Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ühiskonnaõp
  4. Matem Inglise keel Inglise keel
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.  Matem Matem
  7.  Kunstiõp Kunstiõp
       
N 1. Eesti keel - -
  2. Matem Eesti keel Eesti keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Ajalugu Ajalugu
  7.   Saksa keel
       
R 1. Matem Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Saksa keel Saksa keel Eesti keel
  5. Bioloogia Bioloogia Inglise keel
  6. Arvutiõp Inimeseõp Saksa keel
  7. Inimeseõp Arvutiõp  
       
T 1. Matem Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  4. Keh k Keh k Keh k
  5. Saksa keel Saksa keel Ajalugu
   6.  Matem Bioloogia
   7.    Saksa keel
       
K 1. Matem Füüsika Füüsika
  2. Geograafia Geograafia Kirjandus
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Matem Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6. Keh k T Keh k T Keh k T
   7. Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Keh k P
  2. Inglise keel Inglise keel  Ajalugu
  3. Matem Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Matem Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Matem
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Matem
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.