2018/2019 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Kunstiõp
  5. Matem Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1.Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Loodusõp
  5. Matem Matem
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Matem
  5. Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
N 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Matem
  3. Kunstiõp Kunstiõp Inimeseõp
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Matem
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4. Kunstiõp Kunstiõp Tööõp
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  2. Loodusõp Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Loodusõp Saksa keel
  4. Kunstiõp Arvutiõp Ühiskonnaõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     
  7.     
       
T 1. Eesti keel Inimeseõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Inglise keel Ajalugu Ajalugu
  5. Arvutiõp Keh k Keh k
  6.  Inglise keel Arvutiõp
  7.     
       
K 1. Matem Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ajalugu
  4. Matem Inglise keel Inglise keel
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.  Matem Matem
  7.  Kunstiõp Kunstiõp
       
N 1. Loodusõp - -
  2. Matem Eesti keel Eesti keel
  3. Inglise keel Matem Matem
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Loodusõp Loodusõp
  7.   Saksa keel
       
R 1. Matem Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Inglise keel Inglise keel Eesti keel
  5. Bioloogia Bioloogia Inglise keel
  6. Arvutiõp Inimeseõp Saksa keel
  7. Inimeseõp Arvutiõp  
       
T 1. Matem Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  4. Keh k Keh k Keh k
  5. Saksa keel Saksa keel Ajalugu
   6.  Matem Bioloogia
   7.    Saksa keel
       
K 1. Matem Füüsika Füüsika
  2. Geograafia Geograafia Kirjandus
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Muusikaõp Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6. Keh k T Keh k T Keh k T
   7. Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Keh k P
  2. Saksa keel Matem Ajalugu
  3. Matem Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Saksa keel Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Matem
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Matem
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.     
 
Read More

2018/2019 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Kunstiõp
  5. Matem Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1.Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Loodusõp
  5. Matem Matem
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Matem
  5. Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
N 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Matem
  3. Kunstiõp Kunstiõp Inimeseõp
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Matem
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4. Kunstiõp Kunstiõp Tööõp
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  2. Loodusõp Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Loodusõp Saksa keel
  4. Kunstiõp Arvutiõp Ühiskonnaõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     
  7.     
       
T 1. Eesti keel Inimeseõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Inglise keel Ajalugu Ajalugu
  5. Arvutiõp Keh k Keh k
  6.  Inglise keel Arvutiõp
  7.     
       
K 1. Matem Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ajalugu
  4. Matem Inglise keel Inglise keel
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.  Matem Matem
  7.  Kunstiõp Kunstiõp
       
N 1. Loodusõp - -
  2. Matem Eesti keel Eesti keel
  3. Inglise keel Matem Matem
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Loodusõp Loodusõp
  7.   Saksa keel
       
R 1. Matem Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Inglise keel Inglise keel Eesti keel
  5. Bioloogia Bioloogia Inglise keel
  6. Arvutiõp Inimeseõp Saksa keel
  7. Inimeseõp Arvutiõp  
       
T 1. Matem Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  4. Keh k Keh k Keh k
  5. Saksa keel Saksa keel Ajalugu
   6.  Matem Bioloogia
   7.    Saksa keel
       
K 1. Matem Füüsika Füüsika
  2. Geograafia Geograafia Kirjandus
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Muusikaõp Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6. Keh k T Keh k T Keh k T
   7. Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Keh k P
  2. Saksa keel Matem Ajalugu
  3. Matem Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Saksa keel Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Matem
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Matem
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.