2020/2021 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Kunstiõp
  5. Kunstiõp Kunstiõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1.Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Inimeseõp
  5. Matem Matem
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Loodusõp
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5. Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
N 1. Matem Matem Matem
  2. Keh k Keh k Matem
  3. Kunstiõp Kunstiõp Inglise keel
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Matem
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4.  Matem Tööõp
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Loodusõp Saksa keel
  4. Kunstiõp Arvutiõp Ühiskonnaõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     
  7.     
       
T 1. Inglise keel Inimeseõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Arvutiõp Inglise keel Ajalugu
  5. Matem Keh k Keh k
  6.    Arvutiõp
  7.     
       
K 1. Loodusõp Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ajalugu
  4. Eesti keel Ajalugu Saksa keel
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.  Matem Matem
  7.  Kunstiõp Kunstiõp
       
N 1. Matem - Inglise keel
  2. Matem Eesti keel Eesti keel
  3. Loodusõp Matem Matem
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Loodusõp Loodusõp
  7.  Inglise keel  
       
R 1. Matem Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Inglise keel Inglise keel Eesti keel
  5. Bioloogia Bioloogia Inglise keel
  6. Arvutiõp Inimeseõp Saksa keel
  7. Inimeseõp Arvutiõp  
       
T 1. Keh k Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  4. Matem Keh k Keh k
  5. Saksa keel Saksa keel Ajalugu
   6.  Matem Saksa keel
   7.    Bioloogia
       
K 1. Matem Füüsika Füüsika
  2. Geograafia Geograafia Kirjandus
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Muusikaõp Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6. Keh k T Keh k T Keh k T
   7. Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Keh k P
  2. Saksa keel Matem Ajalugu
  3. Matem Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Saksa keel Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Matem
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Matem
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.     
 
Read More

2020/2021 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Kunstiõp
  5. Kunstiõp Kunstiõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1.Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Inimeseõp
  5. Matem Matem
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Loodusõp
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5. Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
N 1. Matem Matem Matem
  2. Keh k Keh k Matem
  3. Kunstiõp Kunstiõp Inglise keel
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Matem
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4.  Matem Tööõp
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Loodusõp Saksa keel
  4. Kunstiõp Arvutiõp Ühiskonnaõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     
  7.     
       
T 1. Inglise keel Inimeseõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Arvutiõp Inglise keel Ajalugu
  5. Matem Keh k Keh k
  6.    Arvutiõp
  7.     
       
K 1. Loodusõp Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ajalugu
  4. Eesti keel Ajalugu Saksa keel
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.  Matem Matem
  7.  Kunstiõp Kunstiõp
       
N 1. Matem - Inglise keel
  2. Matem Eesti keel Eesti keel
  3. Loodusõp Matem Matem
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Loodusõp Loodusõp
  7.  Inglise keel  
       
R 1. Matem Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Inglise keel Inglise keel Eesti keel
  5. Bioloogia Bioloogia Inglise keel
  6. Arvutiõp Inimeseõp Saksa keel
  7. Inimeseõp Arvutiõp  
       
T 1. Keh k Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  4. Matem Keh k Keh k
  5. Saksa keel Saksa keel Ajalugu
   6.  Matem Saksa keel
   7.    Bioloogia
       
K 1. Matem Füüsika Füüsika
  2. Geograafia Geograafia Kirjandus
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Muusikaõp Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6. Keh k T Keh k T Keh k T
   7. Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Keh k P
  2. Saksa keel Matem Ajalugu
  3. Matem Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Saksa keel Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Matem
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Matem
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.